gototopgototop

Сьогодні:


Освіта м.Рівне

МОН України

МОН України
Освіта Рівненщини
МОН України
RMMK

РІРЦ

Info-centr

Info-centr

Children-hotline


Innovatyka-2019

Ukraine
Педпреса

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1096
mod_vvisit_counterВчора1357
mod_vvisit_counterЗа тиждень5699
mod_vvisit_counterПопередній тиждень9805
mod_vvisit_counterЗа місяць6992
mod_vvisit_counterПопередній місяць37291
mod_vvisit_counterЗагальна3006274

Зараз (20 хвилин назад): 18
Ваш IP: 18.207.238.169
,
Сьогодні: 2019-12-05 21:37

Анонс заходів управління освіти м.Рівне. В даному розділі Ви дізнаєтесь про події, які відбудуться протягом поточного тижня. Слідкуйте за подіями, щоб володіти інформацією з питань галузі освіти м.Рівного.

"Відкрити анонс заходів..."

 


ПОЛОЖЕННЯ про конкурс на посади директорів комунальних закладів загальної середньої освіти Рівненської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської

міської ради

27.09.2018 № 5037

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс на посади директорів комунальних закладів

загальної середньої освіти Рівненської міської ради

1. Це Положення визначає загальні засади та механізм проведення конкурсу та призначення на посади директорів комунальних закладів загальної середньої освіти Рівненської міської ради (далі – Заклади загальної середньої освіти).

2. Директором Закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

3. Призначення директора Закладу загальної середньої освіти здійснює Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради (далі – Управління освіти) за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Положення, шляхом укладення контракту на строк, що дорівнює шести рокам (на строк, що дорівнює двом рокам, – для особи, яка призначається на посаду директора Закладу загальної середньої освіти вперше).

4. Конкурс складається з таких етапів:

прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження персонального складу конкурсної комісії;

оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

допущення кандидатів до участі в конкурсному відборі;

ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

проведення конкурсного відбору;

визначення переможця конкурсу;

оприлюднення результатів конкурсу.

5. Рішення про проведення конкурсу приймає Управління освіти:

одночасно з прийняттям рішення про утворення нового Закладу загальної середньої освіти;

не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником Закладу загальної середньої освіти;

упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з директором відповідного Закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

Інформація про прийняте рішення та його короткий зміст оголошується публічно на початку найближчого пленарного засідання сесії Рівненської міської ради і доводиться до відома депутатів шляхом розсилання її на електронні адреси депутатів.

6. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті Рівненської міської ради в розділі "Новини і анонси" (або аналогічному), веб‑сайті Управління освіти та на веб-сайті Закладу загальної середньої освіти (в разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

найменування і місцезнаходження закладу;

найменування посади та інформацію про умови оплати праці, в тому числі всі доплати, премії і надбавки та суму річного фонду оплати праці за вказаною посадою за попередній календарний рік;

кваліфікаційні вимоги до директора закладу відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту";

вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі в конкурсі;

дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;

прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.

Відповідальність за оприлюднення оголошення несе Управління освіти.

7. Для проведення конкурсу Управління освіти створює та затверджує персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених Законом України "Про загальну середню освіту".

До складу конкурсної комісії входять в рівній кількості представники від таких сторін:

представники Засновника (Рівненської міської ради) в кількості, не меншій ніж 3 особи, з яких дві особи – депутати Рівнеради, а третя – начальник Управління освіти. Депутати (депутат) Рівненської міської ради, які закріплені за відповідним округом, де територіально знаходиться Заклад загальної середньої освіти з наявною вакансією, мають пріоритетне право на участь у роботі комісії; і лише в разі їхньої відмови від участі в комісії рішенням Управління освіти до складу конкурсної комісії може бути включено замість депутата (депутатів) від цього округу інших депутатів з числа профільної комісії та/або інших депутатів Рівнеради відповідно до їхніх заяв. Також від Засновника до складу комісії обов'язково включається за посадою начальник Управління освіти;

представники трудового колективу Закладу загальної середньої освіти, в якому наявна вакансія, в кількості 3-х осіб, які обираються більшістю працівників на загальних зборах (конференції) трудового колективу;

представники громадського об’єднання батьків, учні (вихованці) яких навчаються в Закладі загальної середньої освіти з наявною в ньому вакансією, в кількості 3-х осіб, які обираються простою більшістю голів батьківських класних колективів на засіданні загальношкільної батьківської ради;

представники громадського об’єднання керівників Закладів загальної середньої освіти, підпорядкованих Управлінню освіти, в кількості 3-х осіб, які обираються простою більшістю членів громадського об’єднання.

До участі в роботі комісії за її рішенням також можуть бути запрошені: голова Рівненської міської організації профспілки працівників освіти і науки, представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти, депутати Рівнеради з правом дорадчого голосу.

Персональний склад конкурсної комісії затверджується наказом по Управлінню освіти, який озвучується начальником Управління освіти на найближчій черговій сесії Рівненської міської ради на початку пленарного засідання.

При проведенні нового конкурсного відбору затверджується новий склад конкурсної комісії.

Голова і заступник голови конкурсної комісії обираються з числа членів комісії на першому її засіданні шляхом голосування і виконують свої повноваження до закінчення конкурсу або заміни за рішенням комісії. У разі надходження більше ніж однієї кандидатури на посаду голови комісії проводиться таємне рейтингове голосування.

При проведенні нового конкурсу голова та його заступник обираються знову. Заступник голови конкурсної комісії під час відсутності голови виконує його функції.

Конкурсна комісія працює на громадських засадах.

Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить 12 осіб.

Обов’язковим є дотримання рівної кількості представників кожної із сторін, визначених Законом України "Про загальну середню освіту". У разі порушення цього принципу рішення конкурсної комісії можуть бути визнані недійсними.

Про час і місце проведення засідання конкурсної комісії голова комісії або за його дорученням інша особа повідомляє завчасно всіх членів комісії та осіб, включених до складу комісії з дорадчим голосом. Вказане повідомлення також розміщується завчасно на сайті Засновника, сайті Управління освіти та сайті Закладу загальної середньої освіти (за його наявності).

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу.

Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії (заступника – в разі відсутності голови на засіданні).

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються всіма присутніми членами конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оприлюднюються на веб-сайтах Засновника, Управління освіти і Закладу загальної середньої освіти (за його наявності) впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Всі інші не врегульовані цим Положенням питання вирішуються колегіально на засіданні конкурсної комісії шляхом голосування.

Якщо інше не передбачено цим Положенням, голосування проводяться відкрито. За ініціативою не менше 1/4 від затвердженого складу комісії голосування проводиться таємно з дотриманням загальних правил щодо таємного голосування. Підрахунок голосів після таємного голосування проводиться відкрито присутніми на засіданні членами комісії.

Інші присутні зобов’язані не заважати роботі комісії і не порушувати порядок, визначений комісією.

Голова комісії зобов’язаний забезпечити роботу комісії та можливості і умови для таємного голосування, а також вживає заходів щодо дотримання порядку і безпеки під час роботи комісії.

Комісія може обрати зі свого складу секретаря або доручити виконання цих функцій іншій особі. Секретар відповідальний за ведення та оформлення протоколу засідання та інші функції, визначені комісією.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості.

Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку Управління освіти чи Засновника, їхніх представників.

Кожен член конкурсної комісії зобов’язаний не допускати виникнення конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору (суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень). Член конкурсної комісії (крім членів комісії від Засновника) не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляє начальника Управління освіти (член комісії від Засновника – секретаря Рівненської міської ради), який приймає рішення щодо зміни складу конкурсної комісії. Прийняте у зв’язку з цим рішення начальника може бути скасоване чи змінене Засновником у будь-який час. Рішення щодо зміни складу конкурсної комісії в частині представника від Засновника в разі конфлікту інтересів приймає секретар Рівненської міської ради, і це рішення може бути скасоване чи змінене Засновником.

Члени конкурсної комісії мають право:

вносити пропозиції до порядку денного засідання конкурсної комісії;

знати про час і місце проведення засідання та порядок денний завчасно;

брати участь в обговоренні порядку денного засідань конкурсної комісії та приймати рішення;

висловлювати, в тому числі письмово, окрему думку щодо рішень, прийнятих на засіданні конкурсної комісії;

звертатися до Засновника зі скаргами та зверненнями щодо порушень чи з інших підстав.

Кожен член конкурсної комісії має один голос та голосує особисто. Голосування за інших осіб і передача права голосу іншому членові конкурсної комісії або іншій особі не дозволяються.

8. Для участі у конкурсі подають такі документи:

заява про участь у конкурсі;

згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

особовий листок з обліку кадрів затвердженої форми;

фото розміром 3 × 4;

копія військового квитка (посвідчення) для військовозобов’язаних;

автобіографія, резюме (за вибором учасника конкурсу);

копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

довідку про відсутність судимості на момент подання документів;

мотиваційний лист, складений у довільній формі;

медична довідка про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів (затвердженого зразка).

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені в цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

9. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

приймає рішення про недопущення до участі в конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

оприлюднює на веб-сайтах Засновника та Управління освіти і Закладу загальної середньої освіти (за його наявності) перелік осіб, яких допущено до участі в конкурсному відборі (далі – кандидати).

10. Управління освіти зобов’язане організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із Закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору. Всі кандидати мають мати рівні умови.

Управління освіти зобов’язане надати кандидату на його запит наявну в Управлінні освіти інформацію щодо Закладу загальної середньої освіти не пізніше 3 робочих днів з дня отримання запиту від кандидата.

11. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа";

перевірки професійної компетентності, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку Закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії, в тому числі членів конкурсної комісії з правом дорадчого голосу, щодо проведеної презентації.

Перелік питань та форма перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань визначаються Управлінням освіти та оприлюднюються на веб-сайтах Засновника та Управління освіти не пізніше 10 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

За результатами конкурсного відбору переможець конкурсу на посаду директора Закладу загальної середньої освіти визначається рішенням конкурсної комісії.

Управління освіти забезпечує безперервну відеофіксацію та, за можливості, відеотрансляцію конкурсного відбору до завершення конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на веб-сайтах Засновника та Управління освіти відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення. На запит будь-якої зацікавленої особи Управління освіти надає можливість перегляду запису та/або його копію не пізніше 5 робочих днів.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

12. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайтах Засновника, Управління освіти та Закладу загальної середньої освіти (за його наявності).

13. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

відсутні заяви про участь у конкурсі;

до участі в конкурсі не допущено жодного кандидата;

жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

Рішення про визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, приймається конкурсною комісією.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, видається наказ Управління освіти про проведення повторного конкурсу.

14. Протягом трьох робочих днів із дня визначення переможця конкурсу Управління освіти призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір, контракт.

15. Документи, які були подані претендентами на конкурс, по завершенні конкурсного відбору зберігаються 3 роки у відділі кадрів Управління освіти та мають бути надані на запит зацікавленої особи, крім тієї частини, яка містить персональні дані та конфіденційну інформацію про особу.

Мотиваційний лист, складений у довільній формі, інші документи, які підтверджуватимуть професійні та/або моральні якості кандидата, презентація державною мовою перспективного плану розвитку Закладу загальної середньої освіти зберігаються протягом строку чинності контракту з директором Закладу загальної середньої освіти та ще 3 місяці по його завершенні у відділі кадрів Управління освіти і можуть бути надані на запит зацікавленої особи.

 

Секретар міської ради                                                                                                         С.  Паладійчук