Нормативно-правова база

1. Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII - відкрити

2. Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 року № 463-IX - відкрити

3. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 року № 2628-III - відкрити

4. Закон України «Про позашкільну освіту» від 22 червня 2000 року № 1841-III - відкрити

5. Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12 січня 2012 року № 4312-VI - відкрити

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21 серпня 2019 року № 800 - відкрити

7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14 червня 2000 року N 963 - відкрити

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників» від 23 грудня 2015 р. № 1109 - відкрити

9. «Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15 квітня 1993 року N 102 - відкрити

10. «Положення про атестацію педагогічних працівників» від 09 вересня 2022 року № 805 - відкрити